GUDEPOL KATALOG 2022

GUDEPOL | 41 Wyrzutniki Automatic condensate drains kod WK6025 HD-SXD1 automatyczny wyrzutnik kondensatu /automatic condensate drain kod WK6031 HD-MD600 automatyczny wyrzutnik kondensatu /automatic condensate drain kod WK6026 PL | Automatyczny wyrzutnik kondensatu EFD • Min./max. temperatura (oC) 0-120. • Ciśnienie operacyjne 0,8-20 bar. • Waga 1,1 kg. • Zastosowanie: do wszystkich miejsc wyrzutu kondesatu. • Przyłącze 1/2”. kod WK6022 PL | Automatyczny wyrzutnik z nastawą SC • Ciśnienie operacyjne 0-21 bar. • Waga 0,6 kg. • Zastosowanie do wszystkich miejsc wyrzutu kondesatu. • Przyłącze 1/2”. EFD Jest automatycznym wyrzutnikiem kondensatu, używanym między innymi w zbiornikach ciśnieniowych, filtrach czy separatorach cyklonowych. Jego wydajność to 300 litrów/h przy maksymalnym ciśnieniu 20 bar. EFD drain features Automatic condensate drain, can be use in pressure tanks, filters or cyclone separators. Capacity is 300 liters/h at a maximum pressure of 20 bar. Cechy: • Kompaktowa budowa pozwola podłączyć wyrzutnik w ciężko dostępnych miejscach. • Nastawa częstotliwości otwarcia. • Nastawa czasu otwarcia. Features: • Compact design allow to connect the drain in hard to reach places. • Set the frequency of opening. • Set the opening time. code WK6026 GB | Automatic condensate drain EFD • Min/max. work temperature (oC) 0-120. • Operating pressure 0,8-20 bar. • Weight 1,1 kg. • Apllication: to all poitns where condensate drain need. • Connection 1/2”. code WK6022 GB | Automatic condensate drain with adjustment SC • Operating pressure 0-21 bar. • Weight 0,6 kg. • Apllication: to all poitns where condensate drain need • Connection 1/2”. GB | HD-DRAIN - the necessary system in a modern economy condensate Automatic electromagnetically-controlled valve basis on continuous measurements of the condensate level in the tank opens depending on the needs and creates a continuous drain of compressed air from the system without loss of pressure. Advantages of our controlled automatically, depending on the amount of condensate level in the tank, condensate drain: • High system reliability and maximum performance. • No loss of pressure. • Resistant to all kind of oil • No contamination by the use of the additional sieve. • Alarm in case of failure. • Easy to verify functionality. • Low cost of installation and maintenance. • The heater is available as an option. HD-SXD1 HD-MD600 Wydajność kompresora / Maximum compressor capacity 5,5 m3/min 10 m3/min Zakres ciśnienia / Pressure range 0,8 - 16 bar 0 - 16 bar Przyłącze / Inlet connection 2 x1/2’’ 1/2’’ Wyjście kondensatu / Outlet connection 1/2’’ 1/4’’ Temperatura otoczenia / Ambient temperature 1 - 80 °C 1 - 50 °C Zasilanie / Supply voltage options 230VAC 230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC Zawór serwisowy / Serviceable valve Izlolacja / Environmental protection IP65 IP65 Waga / Weight 1,1 kg 0,5 kg PL | HD-DRAIN – niezbędny system w nowoczesnej gospodarce kondensatu Automatyczny zawór zwrotny sterowany elektromagnetycznie na podstawie ciągłych pomiarów poziomu kondensatu w zbiorniku otwiera się w zależności od potrzeb i powoduje ciągły spust kondensatu z systemu sprężonego powietrza bez strat ciśnienia. Zalety sterowanego automatycznie, w zależności od wysokości poziomu kondensatu w zbiorniku, spustu kondensatu: • Wysoka niezawodność systemu i maksymalna wydajność. • Brak strat ciśnienia. • Odporność na wszystkie oleje srężarkowe. • Brak zanieczyszczeń przez użycie dodatkowego sita. • Alarm w przypadku awarii. • Łatwe sprawdzenie funkcjonalności. • Niskie koszty instalacji i serwisowania. • Grzałka dostępna jako opcja. automatyczne wyrzutniki / automatic condensate drains • uzdatnianie • air treatment | 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIxOQ==