GUDEPOL KATALOG 2022

6 | GUDEPOL SPRĘŻARKI ŚRUBOWE / SCREWCOMPRESSORS Sprężarki śrubowe HIT Screw compressors HIT series • Elektroniczny panel sterujący kontrolujący pracę sprężarki z możliwością programowania podstawowych parametrów pracy i zabezpieczenia sprężarki. • Na wyświetlaczu panelu elektronicznego sygnalizowane są również sygnały alarmowe blokad, które zabezpieczają sprężarkę przed uszkodzeniem, jak również sygnały informacyjne dotyczące czasów przeglądów. • Zwarta kompaktowa obudowa w połączeniu ze zbiornikiem powietrza. • Kontrola kierunku obrotów lub zaniku fazy. • Wbudowany przycisk awaryjnego zatrzymania. • Zabudowa dodatkowo wyciszająca pracę sprężarki. • Opcjonalna stacja powietrza wersja VT: - osuszacz ziębniczy punkt rosy +3oC, - filtr dokładny 0,1μm - filtr końcowy 0,01mg/m3 - automatyczny wyrzutnik kondensatu. • Nowatorskie rozwiązanie chłodnicy olejowej modułowo zespolonej z silnikiem elektrycznym. • Zamocowanie zestawu pompującego na poduszkach wibroizolacyjnych zabezpiecza przed przekazywaniem drgań na zbiornik. • Silnik elektryczny klasa S1 IP55 • Innowacyjny system chłodzenia. • Compressor panel is equipped with a microprocessor control system. This solution allows for easy and clear operation. • The system automatically detects irregularities and inform, displaying the type of fault. In case of damage threat it’s shutting down whole device. Control panel inform about the current operation of the compressor. • A clear and detailed display provides information about: alarm code, temperature of airend, total hours overall and load, time for the review of the service. • Compact design housing on the tank. • Modern automatic based of the highest quality components, protects the compressor against power failure or Wrong direction of motor rotation. • IP55 insolation of Electrical engine. • Built-in emergency stop button • Internal used sound absorbing materials. • HIT Compressor VT has all the advantages of the basic version, equipped with new type of dryer HDX-E: - refrigerant dryer (+3°C pressu re dew point) - general purpose filter 1μm - oil removal filter 0,01mg/m3 - automatic drain • Innovative coller solution. PL | Cechy wspólne sprężarek HIT GB | Compressors HIT common features Sprężarka HIT samodzielna Compressor HIT stand alone Sprężarka HIT 270 litrowy zbiornik Compressor HIT on 270 liter tank Sprężarka HIT-VT 270 litrowy zbiornik ze stacją uzdatniania powietrza Compressor HIT-VT on 270 liter tank with air treatment station PL | Sprężarki śrubowe to urządzenia coraz częściej używane jako źródło sprężonego powietrza tak w rzemiośle jak i w przemyśle. Dzięki konstrukcji z zastosowaniem materiałów najwyższej jakości oraz wysokiej sprawności stają się one pożądanym źródłem energii. Cicha praca to jedna z podstawowych zalet tych sprężarek. Sprężarki, których systemy sterujące i kontrolne zapewniają pełną wizualizację parametrów w trakcie pracy. Przejrzysty panel sterujący pracą sprężarki, sygnalizujący zakłócenia w pracy i chroniący ją przed uszkodzeniem. Sprężarki dostępne jako urządzenia niezależne jak również z możliwością zabudowy na zbiorniku wraz z osuszaczem. Dlatego w ofercie znalazły się sprężarki w zakresie wydajności od 19 do 480 m3/h. GB | Screw compressor are more often used as a source of compressed air in small craft and industrial applications. Trough construction with using high quality materials and high efficiency they become a desirable source of energy. Quiet running is one of the main advantages of these compressors. All our screw Compressors are equipped in microprocessor control system. This solution provides full visualization of parameters during operation. The system automatically detects irregularities and inform, displaying the type of fault. Compressors are available as an separate unit as well in compact version on the vessel with air treatment station. Therefore, the offer includes a screw compressors in power range from 19 up to 480 m3/h. 1 | sprężarki śrubowe • screw compressors • seria HIT (2,2-4 kW) / HIT series (2,2-4 kW)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIxOQ==