GUDEPOL KATALOG 2022

36 | GUDEPOL Klasy jakości ISO 8573.1 / ISO 8573.1 Quality Class Klasa jakości Max.cząstkistałe wielkość w mikronach Punktrosy Olej Quality class Max. particle removal [µm] Dewpoint [ C0] O il [mg/m3] 1 0,1 -70 0,01 2 1 -40 0,1 3 5 -20 1 4 15 3 5 5 40 7 >5 6 - - - Uzdatnianie Air treatment kompresor compressor filtr wstępny pre filter filtr końcowy oil removal filtr dokładny general purpose filtr węglowy active carbon separator water separator zbiornik pressure tank seria P P grade zastosowanie: • narzędzia pneumatyczne • pistolety pneumatyczne • zawory • pneumatyka ruchoma • zakłady stolarskie • wysokie zawilgocenie powietrza zastosowanie: • maszyny pneumatyczne bez specjalnych wymagań klasy powietrza • maszyny budowlane • maszyny wiertnicze zastosowanie: • malowanie wysokojakościowe • suszenie i czyszczenie • pakowanie farmaceutyczne • możliwość oddychania • zastosowanie medyczne zastosowanie: • czyste powietrze • z przeznaczeniem dla przemysłu spożywczego z wyjątkiem bezpośredniego nadmuchu • mieszanie • przemysł drukarski, papierniczy • precyzyjne urządzenia sterujące aplication: • pneumatic tools • pneumatic guns • valves • moving-pneumatics • joiner-plants aplication: • pneumatic machines without special • air quality reqirements • construction • drilling machines aplication: • hight quality painting • drying and cleaning • pharmaceutical packing • be able to breathe • medical use aplication: • clean air • intended for food industry with the exception of direct use • mixing • printing industry, paper • precise controls units seria X X grade seria Y Y grade seria A A grade osuszacz ziębniczy dryer PL | W procesie sprężania uczestniczy wiele substancji zanieczyszczających o przeróżnym pochodzeniu. W zależności od warunków panujących w sprężarkowni są to: cząstki stałe, kondens (mieszanina wody-oleju) wywodzący się z procesu sprężania oraz odpady z rur i innych elementów wchodzących w skład sieci. Aby osiągnąć oczekiwaną klasę czystości powietrza, należy określić normę czystości powietrza na wejściu do danego odbiornika. Gdy już mamy określone parametry pracy, możemy Państwu dostosować stacje przygotowania powietrza dobierając osuszacz oraz filtry, w celu ochrony jednostki oraz wydłużenia okresu eksploatacji urządzenia końcowego. Nasze systemy są przewidziane dla niemalże każdej branży przemysłu. GB | In the compression process involves several contaminants with different source. Depending on conditions in the compressor are: solids, condensate (a mixture of water oil) coming from the compression process and waste pipes and other components in the air network. In order to achieve the expected of air quality class, you must specify the standard of air quality at the entrance to the receiver. When we already have certain parameters we can adjust the air treatment stations choosing the dryer and filters, in order to protect the unit and extend the life of the terminal. Our systems are designed for almost every industry 3 | uzdatnianie • air treatment • edukacja / introduction Osuszacz ziębniczy HDX-E Dryer HDX-E

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIxOQ==