GUDEPOL KATALOG 2022

24 | GUDEPOL SPRĘŻARKI TŁOKOWE / PISTONCOMPRESSORS GB | We offer a series of professional piston compressors GD, GDC, HDV and industrial series HD and HDVT. Our devices are made of proven components using modern technical solutions, so that they can be used to work in the toughest conditions, even at heavy loads. High performance guarantees efficiency action. Today piston compressors are the most popular and most used of this type of compressors. Their most important component is a piston, whose main task is causing compression the intake air through the use of strokes. The standard pressure that is generated by the described device is maintained at from 8 to 15 bar. It is worth noting that the use of this equipment is extremely comfortable, primarily because of its simple construction, and full mobility, achieved by installing additional wheels. Below we present a series of devices that vary in terms of power. Each of these is described in detail in terms of the technical parameters. PL | W ofercie posiadamy kompresory tłokowe serii profesjonalnej GD, GDC, GDV oraz przemysłowej HD i HDVT. Nasze urządzenia wykonane zostały ze sprawdzonych komponentów z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach przy znacznych obciążeniach. Wysoka wydajność gwarantuje efektywność działania. Współcześnie kompresory tłokowe są najpopularniejszym i najchętniej wykorzystywanym typem sprężarek. Ich najważniejszym komponentem jest tłok, którego główne zadanie to spowodowanie sprężenia zasysanego powietrza dzięki wykorzystaniu ruchów posuwisto-zwrotnych. Standardowe ciśnienie, które wytwarzane jest przez opisywane urządzenia utrzymuje się na poziomie od 8 do 15 barów. Warto zaznaczyć, że użytkowanie tego sprzętu jest wyjątkowo komfortowe, przede wszystkim z uwagi na jego prostą budowę oraz pełną mobilność, uzyskaną dzięki zamontowaniu dodatkowych kółek. Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne oraz serwis sprzętu. Poniżej prezentujemy serie urządzeń, zróżnicowane pod kątem mocy. Każde z nich zostało szczegółowo opisane pod kątem parametrów technicznych. PL | Sprężarki tłokowe GUDEPOL serii HD zostały skonstruowane w oparciu o 20 letnie doświadczenie firmy i najnowocześniejsze rozwiązania światowe powiązane z najwyższą jakością materiałów. Doskonale znając potrzeby rynku firma GUDEPOL skonstruowała pionierskie rozwiązanie w w segmencie kompresorów tłokowych, poprzez zastosowanie ocynkowanego zbiornika w połączeniu z wysoko wydajnym oraz nowoczesnym systemem pompującym. Projekt został zrealizowany we własnym biurze konstrukcyjnym, montaż urządzeń jest przeprowadzany w zakładzie produkcyjnym w Polsce – hala montażu w Legnicy. Wszystkie urządzenia przechodzą ścisłą kontrolę jakości, weryfikującą każdy element kompresora. Sprężarki zostały zaprojektowane pod kątem zastosowania w trudnych warunkach przy obciążeniach przemysłowych. Wolnoobrotowa żeliwna pompa w połączeniu ze zbiornikiem 100% ocynowanym z wewnątrz i zewnątrz, daje możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki. Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HD są najwyższej jakości światowej. GB | Compressors GUDEPOL HD series constructed based on 20 years of experience and modern global solutions associated with the highest quality materials. Knowing the needs of market, the company GUDEPOL has developed a pioneering solution in class of piston compressors, through the use of galvanized tank in combination with highly efficient and modern compressor system. The project was realized in our own design office, production is carried at the manufacture plant in Poland - the assembly hall in Legnica. All units undergo strict quality control, verification of each element of HD compressor. Compressors are designed for use in heavy duty, industrial loads. Low rotation speed of cast iron pump connected with 100% galvanized tank from inside and outside, enables long-term operation of the compressor. All components used in the construction of the HD series compressors are world-class. Sprężarki tłokowe seria HD, HDT, HDO Piston compressors HD, HDT, HDO series Gwarancja sprężarek HD, HDT Compressors HD, HDT series warranty Gwarancja sprężarek HDO Compressors HDO series warranty 2 lata / years pompa oraz wyłącznik ciśnieniowy for the pump and telepressure switch 3 lata / years silnik elektryczny / for electric motor 10 lat / years zbiornik ciśnieniowy sprężarki HD for galvanized tank 1 rok / year pompa / for the pump 3 lata / years silnik elektryczny / for electric motor 10 lat / years zbiornik ciśnieniowy sprężarki HD for galvanized tank 2 | sprężarki tłokowe • piston compresors • sprężarki tłokowe HD / HD heavy duty industry quality

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIxOQ==