GUDEPOL KATALOG 2022

20 | GUDEPOL PL | MODUŁ ŚRUBOWY Wykonany z najlepszych komponentów układ pompujący kompresora serii VDBI ma jeden z najlepszych na rynku wskaźników wydajności efektywnej w proporcji do mocy silnika. Dopracowany system filtracji olejowo-powietrznej pozwala uzyskać niską zawartość oleju w sprężonym powietrzu na wyjściu sprężarki (<4ppm). Przez cały okres między przeglądami, sprężarka utrzymuje wydajność na najwyższym poziomie. Zintegrowana podstawa filtrów ze zbiornikiem oleju umożliwia prostą obsługę serwisową. GB | AIREND The airend is made of a screw-top compressor pumping system components VDBI series has one of the best on the market effective performance indicators proposal to engine power. Filters and oil separator was integrated with airend to reduce number of connections with the rest of components to a minimum. That helps to achieve the highest level of reliability. PL | AUTOMATYKA Nowoczesna, oparta na najwyższej jakości komponentach automatyka, zabezpiecza sprężarkę przed: spadkiem napięcia w sieci elektrycznej, zanikiem fazy zasilającej, niewłaściwym kierunkiem obrotów silnika, przeciążeniem silnika, zbyt wysoką i zbyt niską temperaturą oleju, rozruchem niedociążonego modułu śrubowego. GB | AUTOMATIC Modern automatic based of the highest quality components, protects the compressor against: voltage drop in the power line, power failure, wrong direction of motor rotation, motor and cooler fan overload, too high or too low oil temperature, start up undischarged airend. PL | PANEL KONTROLNY L26S Kompresor VDBI wyposażony jest w panel mikroprocesorowy układu sterowania L26S, informujący o trybie pracy kompresora. Alfanumeryczny wyświetlacz LCD przekazuje informację o zaistniałej usterce urządzenia, temperaturze modułu śrubowego, ciśnieniu roboczym, ilości przepracowanych godzin, czasie pozostałym do przeglądu serwisowego. Panel kontrolny umożliwia automatyczny rozruch kompresora po zaniku napięcia oraz ustawienie 3 harmonogramów pracy dla jednego dnia w tygodniu. Istnieje możliwość podłączenia kompresora w kaskadę (nadrzędny/podrzędny/ multi-kompresor) oraz do Gudepol Internet Chmura przez port RS485. Układ sterowania można przeglądać w 8 językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, tureckim i portugalskim. GB | CONTROL PANEL L26S Compressor VDBI is equipped with a microprocessor panel control system L26S which informs you of the current operation of the compressor. A clear and detailed display provides information about: alarm code, temperature of airend, total working hours, time for the reveiw of the service. The control panel allows automatic start-up of the compressor after power failure and setting 3 work schedules for one day a week. It is possible to connect the compressor in a cascade (master / slave / multi-compressor) and to Gudepol Internet Cloud via RS485 port. The control system can be viewed in eight languages: Polish, English, German, French, Italian, Spanish, Turkish and Portuguese. PL | SYSTEM CHŁODZENIA Wyjątkowo efektywna, dwufunkcyjna chłodnica zapewnia optymalne warunki pracy w najcięższych warunkach pracy kompresora. Pozwala osiągnąć niską temperaturę wyjściową powietrza do sieci pneumatycznej. System chłodzenia doposażony został w innowacyjny wentylator turbinowy zwiększający efektywność układu, zarazem obniżając poziom hałasu. Do połączenia chłodnicy z modułem zastosowano przewody hydrauliczne wysokotemperaturowe. GB | THE COOLING SYSTEM Extremely efficient, dual-function cooler for optimum working in the hardest conditions. This allows to achieve low air temperature to the pneumatic line. The cooling system has been equipped with an innovative turbine fan that increases the efficiency of the system, while also reducing the noise level. Cooler is connected with airend by high-temperature hydraulic hoses. 1 | sprężarki śrubowe • screw compressors • seria VDBI (22-45 kW) / VDBI series (22-45 kW)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIxOQ==