GUDEPOL KATALOG 2022

14 | GUDEPOL odzysk energii cieplnej poprzez chłodnicę olejowo-powietrzną / heat energy recovery by oil-air cooler straty energii cieplnej moduł śrubowy silnik elektryczny / energy lost by air-end and electric motor code UL33S GB | Upgrade - control panel L33S code UWH GB | Upgrade - heat exchanger Upgrade control panel L33S contains replacement at the production stage standard control panel L26S in VS/VDB/VDBI series compressors to advanced control panel L33S. This upgrade include every standard solution L26S features and additional below advantages: The new model of a WH heat exchanger is a great way to increase your savings. The thermal efficiency of the exchanger can be used for the heating system as well as for heating utility water. With the WH heat exchanger system, we have 75% of the electric power consumed by the compressor from the network. Thanks to a durable and optimized construction, the WH heat exchanger is designed for effective operation over many years in the whole range of applications. The innovative pattern of embossing on the WH exchanger plates, makes it the best heat exchanger on the market, significantly reducing energy consumption and reducing CO2 emissions. Materials front plates: AISI 304L; Boards: AISI 316L; Connection points: AISI 304L, Solder material (binders): copper kod UL33S PL | Ulepszenie - panel kontrolny L33S kod UWH PL | Ulepszenie - wymiennik ciepła Ulepszenie panel kontrolny L33S zawiera wymianę na etapie produkcji standardowego panela kontrolnego L26S w sprężarkach VS/VDB/VDBI na model L33S. Ulepszenie panel kontrolny L33S zawiera wszystkie cechy rozwiązania standardowego L26S plus poniższe atuty: Nowy model wymiennika ciepła WH to doskonały sposób na zwiększenie oszczędności. Efektywność cieplną wymiennika, można wykorzystać do systemu grzewczego jak i do podgrzewania wody użytkowej. Przy systemie wymiennika WH mamy do dyspozycji 75% mocy elektrycznej pobieranej przez sprężarkę z sieci. Dzięki wytrzymałej i optymalizowanej konstrukcji wymiennik WH przystosowany jest do efektywnej pracy przez wiele lat w całym zakresie zastosowań. Innowacyjny wzór przetłoczeń na płytach wymiennika WH sprawia, że jest to najlepszy wymiennik ciepła na rynku, znacząco zmniejszający zużycie energii i obniżając emisję CO2. Materiały płyty przednie: AISI 304L; Płyty: AISI 316L; Króćce przyłączeniowe: AISI 304L; Materiał lutu (spoiwa): miedź • funkcja MULTIUNIT oznacza sterownie nadrzędne z możliwością zarządzania 4 kompresorami podrzędnymi w 3 trybach pracy: - inteligentnym – maksymalna wydajność przy jednoczesnym minimalnym zużyciu energii - równorzędnym (godzinowym) – ustawienie pracy kompresorów tej samej mocy, w którym urządzenia zużywane są naprzemiennie i równomiernie wg. harmonogramu godzin - priorytetowym – ustawienie priorytetów pracy na poszczególne kompresory • możliwość sterowania oraz monitorowania pracy falownika • port RS485 pozwala na podłączenie kompresora do Gudepol Internet chmura w celu monitorowania pracy urządzenia. • MULTIUNIT function means master control with the ability to manage 4 slave compressor in 3 operating modes: - smart mode - the best performance by optimizing and saving the power consumption - equal mode - for installations consisting of compressors of the same power where you want to use the machines alternately and obtain even wear according hour schedule - prior mode - mode allows set priority of the compressor, this is a principle useful for those systems disproportionately evolved over time • ability of control and monitor the operation of frequency converter • RS485 port allows connecting the compressor to the Gudepol Internet cloud to monitoring the operation of device PL | Dodatkowe atuty: GB | Advantages: Ulepszenia dla sprężarek serii VS/VDB/VDBI Upgrades for VS/VDB/VDBI series 1 | sprężarki śrubowe • screw compressors • ulepszenia VS / VS upgrades odzysk energii cieplnej poprzez wymiennik ciepła/ 75 heat energy recovery by heat esvhanger 75% 14% 11% zużycie energii elektrycznej / energy consumption 100%

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIxOQ==