GUDEPOL KATALOG 2022

12 | GUDEPOL Ulepszenia dla sprężarek Gudepol Upgrades Gudepol compressors code ULGE45 GB | Upgrade – Gudepol Internet Cloud RJ45 The upgrade Gudepol Internet Cloud RJ45 consists of a module connected to the compressor and access to the Internet profile. Through stationary and mobile devices, such as a computer, tablet or smartphone, we can control the entire compressor’s operation 24 hours a day from anywhere on Earth. This solution assumes remote control of connected screw compressors. It is possible to view the alarm log at any time, as well as to check whether the compressor has failed. It is also possible to access the meter, so-called service clock, where is displayed: compressor operation time, filter replacement time or remaining hours for service inspection. The integrated system allows you to change the device parameters such as: working pressure, ON / OFF programming or work time schedule. Thanks to remote access, the possibility of configuring machine parameters, obtaining current information about the system, the Internet Cloud extension can be a great support for system optimization in the enterprise. In addition, the Internet Cloud system is fully protected against threats coming from the network. kod ULGE45 PL | Ulepszenie - Gudepol Internet Chmura RJ45 Ulepszenie Internet Chmura RJ45 składa się z modułu podłączanego do kompresora oraz dostępu do profilu internetowego. Poprzez urządzenia stacjonarne i mobilne, takie jak komputer, tablet lub smartfon mamy możliwość sterowania całą pracą kompresora 24h na dobę z każdego miejsca na Ziemi. Rozwiązanie to zakłada zdalne sterowanie podłączonymi kompresorami śrubowymi. W każdej chwili możliwe jest przeglądnięcie dziennika alarmów, a także sprawdzenie, czy kompresor nie uległ awarii. Umożliwiony jest również dostęp do licznika, tzw. zegara serwisowego, gdzie wyświetlany jest m.in. czas pracy kompresora, czas wymiany filtrów czy pozostała ilość godzin do przeglądu serwisowego. Zintegrowany system pozwala na zmianę parametrów urządzenia takich jak: ciśnienia roboczego, programowania ON/OFF czy harmonogramu czasu pracy. Dzięki zdalnemu dostępowi, możliwości konfiguracji parametrów maszyny, uzyskiwania aktualnych informacji o systemie rozszerzenie Internet Chmura może być dużym wsparciem optymalizacji systemów w przedsiębiorstwie. Ponadto system Internet Chmura jest w pełni zabezpieczony przed zagrożeniami płynącymi z sieci. • monitorowanie statusu kompresora • zdalne sterowanie • integracja systemu • optymalizacja parametrów pracy i zarządzanie danymi • zabezpieczenie przed zagrożeniami płynącymi z sieci • oszczędność czasu i energii • monitoring the status of the compressor • remote control • system integration • optimization of work parameters and data management • protection against threats coming from the network • saving time and energy GB | The advantages of the RJ45 cloud online upgrade: PL | Zalety ulepszenia internetowego Chmura RJ45: 1 | sprężarki śrubowe • screw compressors • Gudepol Internet Chmura / Gudepol Internet Cloud

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIxOQ==